Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai. Švč. Jėzaus Širdies- litanija bus giedama darbo dienomis 17.40 val. ( išskyrus pirmadienius), šeštadieniais – 15.40 val., sekmadieniais – 11.30 val.

1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. TĖVO DIENA. Kristaus  Kūno ir Kraujo šventė – DEVINTINĖS. 11.00 Švč. Sakramento adoracija. 11.30 val. bus giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. 12.00 val. bus einama Devintinių procesija aplink bažnyčią. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 10.00 val.

Per visas Šv. Mišias bus laiminami pamaldose dalyvaujantys Tėvai. Bažnyčios prieangyje bus galima užsirašyti vardus tų, už kuriuos melsimės Šv. Mišių metu.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Juozapo garbei, prašant jo užtarimo Šeimoms.

7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Prieš 18 val. Šv. Mišias bus giedama litanija. 17 val. Švč. Sakramento adoracija.

9 d. – Vyskupo vizitacija Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje. 12.00 val. Šv. Mišias aukos J.E. Kauno vyskupas S. Bužauskas.

23 d. – Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

29 d. – šeštadienis. Minime Šv. Petrą ir Povilą, apaštalus. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

30 d. – Šv. ap. Petro ir Povilo tituliniai atlaidai Apytalaukio Šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčioje. Šv. Mišios aukojamos 13.30 val.