Gerbiami, Tikintieji,

 

„Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.” LK 2,11

 

Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms, kad mes kiekvienas galėtume su Viešpačiu gyventi ir pasiekti tobulybę.

Sveikindamas Viešpaties užgimimo ir Naujųjų 2018 metų proga linkiu, kad Dievo malonė visada liktų mūsų gyvenimuose.

 

Kėdainių dekanas, kun. Norbertas Martinkus