Nuo šiol mūsų parapijoje internetu galite užsakyti pažymas ir užsiregistruoti sakramentams, o taip pat užsakyti šv. Mišias Jūsų intencijomis.

Šv. Mišios Jūsų intencija

Užsakyti šv. Mišias

Registracija sakramentams

Registruotis Krikšto sakramentui

Registruotis Sutvirtinimo sakramentui

Registruotis Pirmajai Komunijai

Registruotis Santuokos sakramentui

Pažymų užsakymas

Užsakyti leidimą tuoktis už parapijos ribų

Užsakyti Krikšto liudijimą

Parapijos lankymas ir namų šventinimas

Registruotis namų pašventinimui