Džiugu, kad parapijos jaunimas, adventą pradėjęs seminaru „Pažink save“ ir susikaupimo pamaldomis gruodžio 2 –ąją dieną, rimtį išlaikė visą prieškalėdinį laikotarpį: sekmadieniais Šv. Mišiose šlovino Viešpatį giesme ir malda, bendruomenę pradžiugino kurdami angelus eglutei ir puošdami vainikais šventovę, kepė sausainius tradiciniam Kūčių rytmečiui. Gruodžio 17d. parapijoje vyko advento rekolekcijos, jaunimas atidžiai klausėsi kunigo Sigito Bitkausko homilijos, kurioje dvasininkas kalbėjo apie tikėjimo svarbą, patarė, kaip kasdieną augti dvasioje. Po Šv. Mišių jaunimas, tėvai, savanoriai rinkosi į tradicinį Šv. Kūčių rytmetį, kuriame dalyvavo klebonas kunigas Žydrūnas Paulauskas ir kunigas Sigitas Bitkauskas. Po palaiminimo maldos visi mielai dalijosi kalėdaičiu, sakė padėkos žodžius vieni kitiems ir linkėjo Viešpaties malonių ateinančiais metais. Renginyje dėkojome kunigams Žydrūnui ir Sigitui už dvasinį vadovavimą ir palaikymą, mokytojams, savanoriams ir tėvams už nuolatinę pagalbą ir nesavanaudišką tarnystę. Džiugu, kad jaunimas mielai padeda puošti šventovę, o mums nuolat pagelbsti gėlių salono „Tik gėlės. Kėdainiai“ vadovė Vilma ir dekoratorė Indrė. Moterys negaili laiko, patarimų, mielai dalijasi kūrybinėmis idėjomis, medžiagomis, ne išimtis ir šios Šv. Kalėdos, nuoširdus ačiū Jums, Vilma ir Indre.

 Gražų Šv. Kalėdų rytą jaunuoliai rinkosi į 10 valandos Šv. Mišias, kuriose gimusį Kūdikėlį sveikino giesme, nuoširdžia malda ir gyvu tikėjimo liudijimu.

Su Šventom Kalėdom, Viešpaties palaimos Jo mylimiems žmonėms!

Ps. ALFA kurso susitikimas vyks 2024 m. sausio 4 d. 18.45 parapijos salėje, laukiame tėvelių, kurių vaikai ruošiasi Sakramentams.

Parapijos katechetė ir dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė