1 d. – Šv. Mišios bus aukojamos tik 12.00 val.

3 d. – melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Šv. Mišios aukojamos 12.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val.

5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. 17.00 val. – Švč. Sakramento adoracija

6 d. – TRYS KARALIAI (Kristaus Apsireiškimas). Pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

7 d. – KRISTAUS KRIKŠTAS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10,00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę, prašant, kad būtų paskelbta palaimintąja ir žvakučių aukotojų intencijomis.

13 d. – Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus bus aukojama 12.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

25 d. – Kviečiame į Ekumenines pamaldas, kurios vyks sausio 25 d. 18 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje.

27 d. – Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

28 d. – Sumos Šv. Mišiose, parapijos klebonas parapijai pateiks finansinę ir statistinę ataskaitą.

31 d. – Minimas Jonas Boskas, kunigas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.