Gegužė

Nuo balandžio 27 d. Lietuvos vyskupai švelnina karantino sąlygas bažnyčiose. Tikintiesiems galima dalyvauti Šv. Mišiose, naudojant visas būtinas apsisaugojimo priemones ir laikantis atitinkamo atstumo.

Sekmadieniais Šv. Mišios vis dar vyksta uždaroje bažnyčioje ( be tikinčiųjų).

 

Gegužės  mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei.

Darbo dienomis (išskyrus pirmadienį) 17.40 val., šeštadieniais – 15.40 val., sekmadieniais – 11.40 val.  bus giedama Šv. Mergelės Marijos litanija.

1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai. Gegužės 1 dieną minimas Juozapas Darbininkas. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis skiriamas Šv. Mergelei Marijai. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val. 10.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvas ir mirusias Motinas. Prieš Šv. Mišias bažnyčios prieangyje bus rašomi vardai už tuos asmenis, kuriuos norėsite minėti 10.00 val. Šv. Mišiose.

Nuo gegužės 3 d. iki 9 d. imtinai  Šv. Mišių metu melsimės už mirusias Motinas

2 d. – Šv. Mišios bus aukojamos aptarnaujamų parapijų bažnyčiose (kaimuose).

16.00 val. aukojamos Apytalaukio bažnyčioje

17.00 val.  – Surviliškio bažnyčioje

18.00 val. – Paberžės bažnyčioje.

 3 d. – sekmadienis – MOTINOS diena. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias Motinas bus aukojamos tik 10.00 val. ( privačiai, be žmonių).

 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

 

Nuo gegužės 18 dienos dar daugiau švelninamas karantinas. Galima dalyvauti Šv. Mišiose ir sekmadieniais. Šv. Mišios vyks įprastu laiku: šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 va., šeštadieniais 10.00 ir 16.00 val. , sekmadieniais – 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Nepamirškite eidami į Mišias dėvėti apsaugos priemonių ir vis dar laikytis atitinkamo atstumo. Bažnyčios prieangyje yra rankas dezinfekuojantis skystis. Primigtinai prašome dezinfekuoti rankas prieš įeinant į bažnyčią. Ačiū už supratimą.