Dėl karantino, Verbų Sekmadienio Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val. (klebonas su kunigais aukos privačiai). Verbas klebonas šventins nuo 11.00 iki 13.00 val. ( pavieniui, kad nesiburtumėte į grupes). Kreiptis į raštinę. Bažnyčia Verbų sekmadienį bus atrakinta iki 15.00 val. 

Didžiąją savaitę t.y. nuo balandžio 7 d. iki Velykų,  nuo 9.00 iki 17.00 val. bažnyčia bus atrakinta asmeninei maldai. Tik prašome neiti būriais, sėskite toliau viena nuo kito. Laikykimės nurodyto atstumo (1-2 metrai) ir visų siūlomų rekomendacijų ( būti su turimomis apsaugos priemonėmis). Išpažinčių klausymas pratęsiamas iki birželio mėnesio. Todėl laiko tam dar turėsite. Jei kam labai svarbu, prašome skambinti asmeniškai klebonui tel. 8 601 64444.

Velykų rytą Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val. ( kunigai aukos privačiai). Asmeninei maldai Velykų dieną bažnyčia bus atrakinta nuo 11.00 iki 13.00 val.