GRUODIS

1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės Į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.  Nuo 13.00 iki 16 val. Šv. Juozapo parapijoje vyks advento rekolekcijos. 16.00 val. Šv. Mišias aukos kun. Arnoldas Valkauskas.

2 d. – I advento sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 11.15 val.  bus giedamos „Marijos valandos”. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę, bažnyčios ir parapijos geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis. Prieš Šv. Mišias bus šventinami kalėdaičiai, kurių galėsite įsigyti bažnyčios prieangyje arba darbo dienomis – parapijos ratinėje.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.  15.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už savanorius, minint Tarptautinę savanorių dieną.

 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį bus aukojamos 8.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltas Prasidėjimas. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

9 d. – II advento sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.15 val. bus giedamos „Marijos valandos”. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

14 d. –  10-12 val. Šv. Juozapo parapijos Didžiojoje salėje, Didžioji g. 21, II a. vyks dekanato religinio meno šventė „ANGELŲ SODAS”.

16 d. – III advento sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.  11.15 val. bus giedamos „Marijos valandos”. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Marijos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

23 d. –  IV advento sekmadienis. Šv. Juozapo bažnyčioje – advento rekolekcijos. Jas ves Marijos radijo direktorius, kun. Povilas Narijauskas. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.  11.15 val. bus giedamos „Marijos valandos”. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus, Caritas organizacijos savanorius ir žvakučių aukotojų intencijomis. Paberžėje, Surviliškyje ir Apytalaukyje, įprastu sekmadieniui Šv. Mišių laiku, vyks advento rekolekcijos, kurias ves Šiaulių vyskupijos kancleris, kun. Evaldas Alūza.

24 d. – KŪČIOS. Kūčių Šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val. Šv. Mišių metu visi kartu laužysime kalėdaitį,linkėdami vienas kitam gražių ir prasmingų artėjančių švenčių.  22.00 val. bus aukojamos Piemenėlių Šv. Mišios.   Paberžėje Piemenėlių Šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val., Apytalaukyje – 18.00 val., Surviliškyje 20.00 val.

25 d. – Kristaus Gimimas – KALĖDOS. Iškilmingos Šv. Mišios su Betliejaus šventinimu bus aukojamos 8.00 val. ryte. Kitos Šv. Mišios už parapiją ir jos svečius bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.   Pirmąją Kalėdų Šv. Mišios Paberžėje bus aukojamos 8.00, Surviliškyje – 10.00, o Apytalaukyje – 12.00 val.

26 d. – antrąją Kalėdų dieną Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka – 8.00, 10.00 ir 12.00 val. valandomis.  Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus.

30 d. – sekmadienį  Padėkos Šv. Mišios už praėjusius metus bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.