Kėdainių Šv. Juozapo prapijos jaunimas organizavo susikaupimo dieną „Pažink save“. Jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė Martynas Asakavičius. Lektorius kalbėjo jaunuoliams  aktualiomis temomis: žmogaus vertė,  tapatybė, lytiškumas, savigarba, savivertė, tarpusavio santykiai, susižavėjimas – įsimylėjimas – meilė. Džiugu, kad Martynas kalbėjo jaunimui suprantama kalba ir rūpimais klausimais, negailėjo naudingų patarimų. Dalyviai džiaugėsi turiningai praleidę šeštadienį. Visi skaniai papietavę, bažnyčioje šlovino Viešpatį giesme, dėkojo Jėzui už gautas dovanas adoruodami Švč. Sakramentą,  džiaugėsi atleidimo malone švęsdami Susitaikinimą (Išpažintyje). Renginio „rimtoji“ dalis baigėsi Šv. Mišiomis.

Vakare parapijos namuose jaunuoliai rinkosi į tradicinę vakaronę, kurios metu  vieni kūrė žaislus parapijos kalėdinei eglutei, kiti puošė advento vainikus  bažnyčiai papuošti,  treti kepė sausainius, kuriais gruodžio 17 dieną vaišins tėvus ir draugus šventiniame rytmetyje. Džiugu, kad kartu su mumis vakarojo Lietuvos Jūrų skautės – mama ir dukra : Inesa ir Tėja. Viešnios kartu su mumis kūrė dekoracijas, nuoširdžiai dalijosi skautiška patirtimi. Tėja mergaites išmokė skautiškų gudrybių, merginos susirišo „draugystės“ apyrankes ir susitarė susitikti kitame renginyje.

Dėkojame parapijos klebonui kunigui Žydrūnui už pasitikėjimą jaunimu, paramą ir gerą žodį, kunigams Valdui ir Mindaugui už nuoširdžią dvasinę pagalbą, Kėdainių savivaldybės administracijai už materialinę pagalbą, salonui „Tik gėlės Kėdainiai“ vadovei Vilmai už paramą, floristei Indrei už originalius patarimus, mokytojai Vaidai už kulinarines pamokas, Inesai, Tėjai, Dagnei ir visiems, prisidėjusiems darbu, malda ar geru žodžiu už nuoširdžią bendrystę.

Telaimina Dievas visus pagalbininkus ir jų gerus darbus.

Jaunimo vardu

Kėdainių dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė