GRUODIS

Caritas vykdo akciją „GERUMAS MUS VIENIJA“ prieš Kalėdų šventes. Bažnyčios prieangyje, už auką, galite įsigyti žvakelių. Taip, kad ir nedidele auka, prisidėsite prie Caritas gerų darbų ir padėsite tiems, kurie stokoja. Nuoširdus Ačiū.

2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios 10.00 ir 16.00 val.

4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš 12.00 val. Šv. Mišias – Švč. sakramento adoracija. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už bažnyčios ir parapijos geradarius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

7 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos tik 8.00 val.

8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltas Prasidėjimas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

14 d. – 9.00 val. į Kėdainių geležinkelio stotį bus atvežta Betliejaus ugnis. Su savimi reikia turėti dengtus žibintus. Traukinys stovės tik 1 minutę. Būkite pasiruošę greitai prisidegti.

24 d. – KŪČIOS. Kūčių Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 18.00 val. Paberžės bažnyčioje Kūčių Šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val., Surviliškio bažnyčioje – 20.00 val., Apytalaukio bažnyčioje – 20.00 val. DĖMESIO !!! Piemenėlių Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 21.30 val.

25 d. – Viešpaties gimimas – KALĖDOS. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 8.00 val. Šv. Mišiose bus šventinama Prakartėlė. Paberžės bažnyčioje Kalėdų Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val., Surviliškio bažnyčioje – 10.00 val., Apytalaukio bažnyčioje – 12.00 val.

26 d. – II Kalėdų diena. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių NEBUS.

30 d. – 18.00 val. Padėkos Šv. Mišiose melsimės už Kėdainių krašto kultūros darbuotojus. Po Šv. Mišių – choro „AVE MUZIKA” koncertas.

31 d.16.00 val. bus aukojamos Padėkos Šv. Mišios už praeinančius metus.