Parapijos jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, lapkričio 16-18 dienomis dalyvavo Kairos rekolekcijose Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijoje, Palemone. Dalyviams vedė mokymus, dalijosi maldos patirtimi, liudijo tikėjimą sesuo Liucija Grybaitė FMA, saleziečiai bendradarbiai Miglė, Jonas, Dainius, mokytoja Asta, apie draugystę, meilę ir šeimą kalbėjo sutuoktiniai Gustė ir Tomas, savanoriavo „kvietės“ Ema ir Emilija.

Rekolekcijos, daugeliui jaunuolių buvo pirmoji rimta dvasinė patirtis. Jaunuoliai tris dienas gyveno kitokiu – Kairos laiku (graikiškai Kairos – Dievo laikas). Džiugu, kad savo laiką mums skyrė kunigai Renaldas Šumbrauskis, Valdas Šidlauskas, Vidmantas Balčaitis ir Petras Pich.  Dalyviai turėjo galimybę švęsti Eucharistiją ir Susitaikinimo sakramentą, susitikti su kunigu išpažinčiai ar asmeniniam pokalbiui ir dalintis patirtimi grupelėse, geriau pažinti Jėzų, save ir draugus, kelti klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Dėkojame Dievui už gautas malones ir žmones, per kuriuos malonės ateina.

 Dėkojam Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės ir Kėdainių Šv. Juozapo parapijų klebonams kunigams Renaldui Šumbrauskiui už nuolatinį priėmimą, Žydrūnui Paulauskui už finansinę paramą ir pasitikėjimą, vykdant įvairią veiklą. Ačiū kunigams Valdui Šidlauskui, Petrui Pich, Vidmantui Balčaičiui, s. Liucijai Grybaitei FMA, saleziečiams bendradarbiams, savanoriams už tarnystę, už nuolatinę globą, Kėdainių r. savivaldybei už finansinę paramą. Ačiū tėvams už pasitikėjimą, visiems už palydėjimą malda ir padrąsinimą geru žodžiu.

Meldžiame Dievo Tėvo palaimos, Jėzaus artumo ir Šventosios Dvasios dovanų visiems geradariams ir dalyviams.

Parapijos katechetė Zita Kairaitytė