Kėdainių dekanato jaunimo rekolekcijos Tiberiados vienuolyne

Jaunuoliai iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos, Šėtos, Akademijos gimnazijų, Dotnuvos pagrindinės mokyklos ir LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, dalyvavo rekolekcijose Tiberiados vienuolyne gegužės 31 –  birželio 2 dienomis.

Visi kartu su broliais meldėmės, diskutavome, rengėme ir ėjome  „Šviesos kelią“, apmąstydami įvykius po Jėzaus Prisikėlimo. Rekolekcijose broliai ne tik kalbėjo apie maldą ir Šv. Dvasią, bet ir skatino mus melstis, atskleidė maldos svarbą žmogaus gyvenime. Apmąstydami savo santykį su Jėzumi,  meldėme Šv. Dvasios dovanų, rengėme savo širdis Sekminių šventei. Šeštadienį dirbome įvairius darbus: – ravėjome daržą, tvarkėme namus, gaminome valgyti. Berniukai mėžė mėšlą, vežė malkas.

„Man viskas patiko: eiti į Šv. Mišias, tvarkyti virtuvę, žaisti, pabūti su visais kartu. Ačiū, kad leidote važiuoti“ (Saida)

„Man patiko brolių geranoriškumas, šypsenos, bendravimas, giesmės“ (Smiltė)

„Labai graži aplinka, malonūs kunigai“ (Dovydas)

„Man labai patiko vakarinės pamaldos, sutikti nauji draugai, prasmingai praleistas laikas“ (Paulina)

„Man labiausiai patiko broliai. Jie mane išmokė, kad galiu pasitikėti savimi ir siekti savų tikslų, nebijoti suklysti, nes klysti žmogiška. Po šios stovyklos, noriu daugiau laiko skirti sau, savo šeimai ir be abejonės – Viešpačiui“ (Denika)

„Stovykloje patyriau daug išbandymų, nes reikėjo ir kitiems padėti ir save stiprinti. Dėkoju“(Gabrielė)

Parapijos informacija