Kėdainių Šv. Juozapo parapija ir VšĮ „Laiptai į viltį“ vykdo bendrą jaunimo veiklos projektą „Lyderystė ir savanorystė – tai kas mus vienija“, kurį remia  Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus.

Džiugu, kad Kėdainių dekanato jaunuolių piligrimystė tęsiasi. Mes jaunieji piligrimai iš: Kėdainių Šv. Juozapo parapijos, Dotnuvos pagrindinės mokyklos, Šėtos ir Akademijos gimnazijų,  spalio 25-26 dienomis lydimi   Kėdainių dekano, kunigo Norberto Martinkaus ir diakono Martyno Povylaičio,  išsiruošėme  į  kelionę po Žemaitiją. Kelionės  metu  susipažinome su Varnių dvasiniu paveldu, jo reikšme Lietuvos dvasiniam atgimimui. Telšių katedroje susitikome su  katedros administratoriumi  kan. Vygantu Gudeliūnu, kuris papasakojo apie Telšių  jaunimo veiklą, vedė ekskursiją po šventovę.

Visą vakarą su mumis  nuoširdžiai ir įdomiai bendravo Telšių katalikiškos gimnazijos kapelionas salezietis br. Pjeras. Vienuolis organizavo įdomią ekskursiją po Telšius, kurios metu  mums priminė  svarbius Lietuvos ir Žemaitijos  įvykius, kurie įtakojo krikščionybės atėjimą į mūsų kraštą. Nakvynei įsikūrėme Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Džiugu, kad vakaro  Šventose Mišiose ( kurias aukojo kun. N. Martinkus, pamokslą sakė   diak. Martynas) jaunimas    išgyveno  bendrystę ir vienybę su  Kristumi ir vienų su kitais. Po vakarienės br. Pjeras papasakojo apie Šv. Kun. Don Bosko, supažindino su saleziečių veikla. Ryte  gimnazijos koplyčioje, rinkomės ryto maldai, kurią vedė diakonas Martynas. Papusryčiavę išskubėjome į Plokštinės Šaltojo karo muziejų. Piligriminę kelionę organizavome taip, kad  jaunimas   susipažintų su  dvasiniu paveldu, maldoje patirtų Šv. Dvasios veikimą ir palygintų  su ateistine propogandos „mašina“  Šaltojo karo muziejuje.  Dėkodami Dievui., kad gyvename laisvoje Lietuvoje, o su sovietų palikimu galime susipažinti  tik muziejuje leidomės į tolimesnę kelionę. Kretingoje susipažinome su Pranciškonų jaunimo veikla, meldėmės Šv. Antanui ir Švč. Marijai prie Kretingos Lurdo grotos.

Kelionę baigėme malda ir mąstymu , kurią vedė diakonas Martynas.

Nuoširdžiai dėkojame dekanui, kunigui Norbertui už buvimą kartu, maldą, dvasinę ir materialią  paramą, diakonui Martynui už jaunatvišką gyvo tikėjimo liudijimą,  mokytojoms už kantrybę, bendraminčiams ir už nuolatinę maldą.

Palaiminti, išsiskyrėme su misijų mėnesio šūkiu: „Pakrikštyti ir siunčiami“.