LAPKRITIS

8 d. –  17 – 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 18 val Šv. Mišios.

9 d. – 15 val. Šv. Juozapo bažnyčioje maldos grupės „Motinos maldoje” susitikimas. Kviečiame prisijungti.

12 d. – 14 val. kviečiamas dekanato tikybos mokytojų susirinkimas.

13 d. – KĖDAINIŲ DEKANATO DIENA ŠILUVOJE.

16 d. – Švč. Mergelė Marija Gailestingoji Motina. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 valandomis.

21 d. – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

22 d. – Giesmininkų ir choristų globėjos Šv. Cecilijos šventė. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Nuo 17 – 18 val. Švč. Sakramento adoracija.

23 d. – Paberžėje 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Lietuvos dvasinį atgimimą ir už tai, kad greičiau būtų pradėtas diecezinis procesas Tėvo Stanislovo šventumui patvirtinti.

24 d. – Kristus Visatos Valdovas ( Kristus Karalius). Šv. Mišios aukojamos 8, 10 ir 12 val. 12 val Šv. Mišios aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Melsimės ir už choristus, minint jų globėjos Šv. Cecilijos šventę.

29 d. – 17 – 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 18 val. Šv. Mišios.

GRUODŽIO 1 DIENA – PIRMASIS ADVENTO SEKMADIENIS.