Š. m. kovo 17-18 d. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje vyko jaunimo rekolekcijos, kuriose dalyvavo ne tik mūsų parapijos jaunimas bet ir svečiai iš Šėtos ir Akademijos gimnazijų, Josvainių parapijos sutvirtinamieji. Rekolekcijose kalbėjome apie meilę, draugystę, Dievo planą žmogui, žmogaus orumą, pagarbą sau ir kitam.  Vyresniųjų grupei užsiėmimus vedė diakonas Audrius Jasinskas, jautriai apie tyrą draugystę kalbėjo sužadėtiniai Marija ir Matas Kaunietis. Jaunesniųjų grupę su Skautų organizacija jos tikslais ir veikla supažindino Asta Jasinskienė, buvo labai įdomu  žaisti  skautiškus žaidimus, gamino ikonas. Vakare visi dalyvavome maldos vakare. Savo nerimą, nusivylimus skausmą patikėjome Jėzui rašydami atsiprašymo laiškus, šluostėme ašaras atlikę išpažintis ir padėkoję Kūrėjui už nuostabius dalykus savo gyvenime, kartu su Marija ir Matu  šlovinome Viešpatį giesmėmis.  Visą savaitę ruošėmės labdaros akcijai: kepėme sausainius, keksiukus, ruošėme skirtukus su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio žodžiais, todėl visą vakarą pakavome dovanėles, kurias sekmadienio Šv. Mišiose kunigas palaimino ir pakvieti parapijiečius įsigyti paliekant auką. Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems, surinkome 80 Eur. Už surinktus pinigus nupirksime dovanėles ir jas įteiksime vaikams, kurie  stokoja ne tik duonos, bet svarbiausia meilės ir dėmesio.

Sekmadienį įdomiai ir gyvai apie pašaukimą kunigystei ir artimo meilę kalbėjo Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza, vadovavo  Kryžiaus kelio procesijai.

„Man šis renginys paliko labai didelį įspūdį. Labai artimai pajutau Dievo veikimą: giesmės, išpažintis, adoracija, dėkojimas Dievui ir viskas ką norėjau atiduoti Dievui, atidaviau, buvo nuostabu. Puikus vakaras, nuostabūs svečiai, kurių visuomet laukiam atvirom širdim. Naktis, nors ir neramiai miegojom, „pykčiai“ su mokytojom, tačiau už jas nieko geriau nėra…Man be galo patiko, noriu, kad tęstųsi dar ir dar… ” Greta Kavaliauskaitė

„Geras dalykas buvo, kai visi ėjom į bažnyčią ir tiesiog rašėm laiškus ir po to sudeginom.” Solveiga

„Mano galva, renginys renginys puikus. Buvo įdomu leisti laiką su bendraamžiais, džiugu, kad savanoriavo mokiniai. Smulkūs trūkumai nuotaikos nesugadino, manau, kad kitą kartą jų pasitaikys mažiau, o gal būt visai nebus…” Goda

„Viskas labai patiko. Buvo labai smagu susirasti naujų draugų, pajausti Dievo veikimą. Nepatiko, kad turėjom eiti  „anksti“  miegot. ” Samanta

„Viskas buvo gerai, susipažinau su naujais žmonėmis, priėmiau Dievą į savo širdį, pajaučiau tikėjimo prasmę. Gaila, kad neleido būti su telefonu…” P. D.

„Nuoširdžiai dėkojame Šv. Juozapo parapijos dekanui kunigui N. Martinkui už neformalią paramą, kunigams  M. Aleknai, V. Rutkūnui už patarimus.” Miglė Mačenskytė