Jaunimo išgyvenimai ir liudijimai po ALFA savaitgalio….

Š.m. sausio 20-21 dienomis Kėdainių šv. Juozapo parapijos ir Josvainių parapijų jaunimas dalyvavo ALFA savaitgalyje Truskavos parapijos namuose. Buvo linksma ir įdomu bendrauti su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda, kuriai vadovavo Modesta, klausytis jaudinančių jaunų žmonių gyvenimo patirčių, gyvo tikėjimo liudijimų, kartu melstis, pažvelgti į save ir draugus „kitomis” akimis, pajusti Dievo artumą, išgyventi dvasinę bendrystę.

Renginys buvo labai įdomus: daug gražių akimirkų, įgijom naujos patirties, susiradom draugų, pagilinom ryšį su Dievu. Labai norėtume pakartoti.

Samanta ir Paulina

Į renginį važiavau, nes liepė mokytoja, bet nesigailiu. Jei kas pasiūlytų grįžti, nedvejodama sutikčiau. Patyriau emocijų, kokių anksčiau nebuvau išgyvenusi, susiradau naujų draugų. Ten buvo visko: ir džiaugsmo, ir ašarų. Noriu ten grįžti dar ir dar

Viktorija

Į renginį važiuoti nenorėjau, bet buvo privaloma. Atvažiavome labai greitai, įsikūrėme kambariuose, atėjo savanoriai, kurie buvo labai draugiški. Vaizdas pro kambario langą buvo nuostabus. Kaip iš svajonių namo. Varpelio garsas reiškė, kas turime rinktis. Susitikome didžiojoje salėje, žaisdami susipažinome su naujais draugais. Buvo linksma. Klausėmės įvairių liudijimų, kurie pribloškė ir vertė susimąstyti. Po to susiskirstėme į grupeles, kuriose žaidėme, meldėmės, kalbėjomės. Atėjo laikas ir maldai. Koplyčioje susirinkome į maldos vakarą, jo metu adoravome Švč. Sakramentą, ėjome išpažinties, savanoriai meldėsi užtarimo malda, kuri mums buvo nauja, įdomi patirtis. Po to buvo kažkas „VOU”. Visos giesmės , liudijimai, supantys žmonės pakeitė mane. Aš labai verkiau. Kažkas įvyko, pasikeitė… Šio savaitgalio niekada nepamiršiu… Buvo labai sunku viską palikti. Labai ilgiusi tų pokalbių, giesmių, to nuostabaus filmo ir savanorių. Noriu atgal.

Miglė

Įdomūs žaidimai, vedėjai tarsi draugai. Grupelės buvo galima kalbėti apie tai, ko nekalbam su kitais. Ten visi buvo tarsi viena šeima. Adoracija galėjo būti šiek tiek ilgesnė.

Irenijus

 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Juozapo parapijos klebonui N. Martinkui už nuolatinę pagalbą, padrąsinimą, supratimą. Kunigams M. Aleknai ir V. Rutkūnui už kantrybę, klausant išpažinčių, Kauno arkivyskupijos komandai už jaunatvišką liudijimą ir bendravimą, mokytojoms už rūpestį ir nuoširdumą

Greta Kavaliauskaitė ir Eligija Griciūtė