Šv. Mišias už visas šeimas Šv. Juozapo garbei aukojo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius, vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Drauge meldėsi ir Kėdainių dekanato kunigai.