„Viešpats telaimina ir tesaugo Tave!

Te žvelgia Viešpats į tave ir tesuteikia ramybę!“ (Sk 6, 24,6)

 

Vasario 22-ąją, mūsų parapijos diakonas Martynas Povylaitis SC, Kauno arkikatedroje įšventinas  kunigu. Kovo 1-ją  neopresbiteris mūsų parapijoje aukojo Šventąsias Mišias. Džiugu, kad  kunigas Martynas paskirtas mūsų  parapijos vikaru.

Kartu su kunigu Martynu Šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus ir kunigas Virgilijus Rutkūnas. Po Šv. Mišių kunigas Martynas suteikė primicijinį palaiminimą iškilmėje dalyvavusiems kunigams, savo tėvams , visiems susirinkusiems.

Sveikiname kunigą Martyną ir meldžiame Viešpatį, nuolat stiprinti JĮ Šventosios Dvasios dovanomis, padėti ištverti išbandymus,  suteikti išminties  priimant sprendimus, ugdyti kantrybę laukiant subręstančių darbo vaisių.

Jaunimo vadovė Zita