SVEIKA, MALONĖMIS APDOVANOTOJI!

Š.m. spalio 12 d. Lietuvos sporto universiteto „Aušros“ progimnazijoje  vyko mokinių konferencija „Sveika, malonėmis apdovanotoji!“, skirta Trakų Dievo Motinos metams paminėti. Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš: Jonavos J. Ralio ir Šėtos gimnazijų, Labūnavos, Dotnuvos pagrindinių mokyklų, Kėdainių „Ryto“ ir LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijų. Konferencijos dalyvius sveikino mokyklos direktorė Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus, Kėdainių savivaldybės mero pavaduotoja Olga Urbonienė, Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Audronė Stadalnykienė.

Kauno kunigų seminarijos klierikas Martynas Povylaitis papasakojo apie  pamaldumą Marijai Krikščionų pagalbai. Konferencijoje dalyvavo Kauno Šv. Dvasios(Šilainių) parapijos jaunimo  šlovinimo grupė. Mokiniai rengė pranešimus, piešė piešinius, skirtus Švč. Mergelei Marijai, kuriuos pristatė konferencijoje. Dėkojame partneriams ir rėmėjams Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, Kėdainių dekanui, mokytojams padėjusiems pasiruošti konferencijai.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos informacija