Lapkritis

1 d.Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 16.00 val. 16.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už 2018 metais mirusius.

1 d.Paberžės bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 10.30 val.

1 d. Surviliškio bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Po Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija į kapines.

1 d.Apytalaukio bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 13.30 val. Po Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija į kapines.

2 d. – mirusiųjų pagerbimo diena – VĖLINĖS. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Po 12.00 val. Šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė Vėlinių procesija. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

2 d.Apytalaukio bažnyčioje Šv. Mišios už mirusius bus aukojamos 13.30 val.

2 d.Surviliškio bažnyčioje Šv. Mišios už mirusius bus aukojamos 15.00 val.

2 d.Paberžės bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 16.00 val. Po Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija į kapines.

3 d. – Šv. Huberto šventė ir pirmasis mėnesio šeštadienis. 10,00 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją. 16.00 val. Šv. Mišios aukojamos už mirusius.

4 d. – XXX eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, mūsų kraštietė Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

6 d. – 18.00 val. šv. Mišios aukojamos už mirusius.

7 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 8.00 Šv. Mišios aukojamos už mirusius. 12.00 Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

8 d. – 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos už mirusius.

9 d. – 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už mirusius.

10 d. – 16.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už mirusius.

11 d. XXXI eilinis sekmadienis. Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos (Aušros Vartų) iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00,10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, žvakučių aukotojų intencijomis. Po 12.00 Šv. Mišių Gyvojo Rožinio kalbėtojų susirinkimas.

18 d. – XXXII eilinis sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

25 d. – minimas Kristus Karalius – Visatos Valdovas. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Marijos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

 

Renkamos aukos bažnyčios išlaikymui ir Kauno kunigų seminarijai. Aukas prašom atnešti į zakristiją arba parapijos raštinę, nes yra vedamos geradarių knygos. Už aukas iš anksto dėkojame.