Kovas

Kiekvieną penktadienį 16.30 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Pirmąjį mėnesio sekmadienį Švč. Sakramento adoracija – 11.00 val.

Gavėnios metu –  penktadieniais 17.30 val., o sekmadieniais 11.30 val. bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.

3 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

4 d. – Šv. Kazimiero (Lietuvos globėjo) šventė. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 11.30 val. – Kryžiaus kelias.

11 d.– Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 

19 d. – Šv. Juozapas – Švč. M. Marijos Sužadėtinis. Tituliniai parapijos atlaidai.  Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 val. ir 18.00 valandomis.

28 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos verbos.

Aptarnaujamose parapijose Verbų Šv. Mišios vyks įprastu laiku: Paberžėje – 10.30 val., Surviliškyje – 12.00, Apytalaukyje – 13.30 val.