KOVAS

1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija.18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

3 d. – VII eilinis metų sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, parapijos ir bažnyčios geradarius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

4 d. – Lietuvos globėjo – Šv. Kazimiero iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val.

6 d.Pelenų diena. Gavėnios pradžia. Pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

10 d. – I gavėnios sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.30 val. einamas Kryžiaus kelias.12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

11 d. – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA. 12.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. Po Šv. Mišių gėlių padėjimas ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro POVILO AKSOMAIČIO kapo Kėdainių miesto Kauno g. kapinėse. 15.00 val. koncertas Kėdainių arenoje „TAIP SKAMBA LIETUVA”.

17 d. – II gavėnios sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.30 val. einamas Kryžiaus kelias.12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

19 d. – Šv. Juozapas – Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje – tituliniai atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos J.E. vyskupas, bus aukojamos 12.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos tik 8.00 val. 

24 d. – III eilinis metų sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.30 val. einamas Kryžiaus kelias. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

30 d. – Šv. Juozapo parapijoje užtarimo ir vidinio išgydymo pamaldos su kun. Arnoldu Valkausku. Pradžia 15.00 val.

31 d. – IV gavėnios sekmadienis. Šv. Juozapo parapijoje gavėnios rekolekcijos. Jas ves Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris, kun. Mindaugas Sabonis iš Vilniaus.  Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.30 val. einamas Kryžiaus kelias.

Kiekvieną penktadienį (gavėnios metu)17.30 bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.