Penktus metus vyksta Kėdainių jaunimo centro „Tiltai“ ir Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bendradarbiavimas. KJC „Tiltai“ vykdo jaunimo veiklos projektą „Ieškodamas gyvenimo bendrauk, atrask, dalinkis!”, kuriame dalyvauja   aktyvus katalikiškas jaunimas, siekiantis geriau pažinti save ir Dievą. Jaunuoliai dalyvaudami projekto veikloje atranda savo talentus, įgyja pasitikėjimo, mokosi dirbti kartu, dalijasi idėjomis, diskutuodami sprendžia iškilusias  problemas. Kurdami projektą atsižvelgiame į jaunuolių pageidavimus, o ypač į kiekvieno žmogaus svarbiausią troškimą –  tai amžinybės ilgesį. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas tikybos mokytojams kalbėjo, kad kiekviename žmoguje yra „instaliuotas“ begalybės troškimas ir šį troškimą gali patenkinti tik begalinė deganti ugnis- tai Dievas. Kurdami projektą galvojome, kaip organizuoti veiklas, kokius lektorius kviesti, kokias temas gvildenti, kad jaunuoliai bręstų psichologiškai ir augtų Dvasioje,  išgyventų tikėjimą švęsdami Eucharistiją, adoruodami Švč. Sakramentą, patirtų atleidimo džiaugsmą Susitaikinimo sakramente. Džiugu, kad yra susiformavusi jaunuolių komanda, kuri geba vadovauti, moderuoti diskusijų grupeles, organizuoti žaidimus, rengti pranešimus, liudyti gyvą tikėjimą.   Projektą remia Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus. Veiklą  pradėjome birželį ir baigsime gruodžio mėnesį. Rugpjūčio mėnesį  vyko vasaros stovykla – rekolekcijos „Krikščioniška lyderystė, savanorystė, tarnystė, pašaukimas“. Rugpjūčio 8 d. vykome į piligriminę kelionę į Seinus – Vygrius- Augustavą – Studieničną, rugpjūčio 12 dieną puošėme bažnyčią ir šventorių Marijos Dangun Ėmimo Iškilmei. Jaunuoliai prisirinkę gamtinės žaliavos, mokytojos Marijos Burneikienės padedami, šventoriuje sukūrė dvi instaliacijas „Marija Regina Mundi – Marija Pasaulio Karalienė“ ir „Nekalčiausioji Marijos širdis“, papuošė bažnyčią.  Nors stovykla vyko su pertraukomis (dėl labai rimtų priežasčių), bet jaunuolių troškimas dalyvauti ir Dievo malonė augo. Rugpjūčio  18 dieną rinkomės Truskavos rekolekcijų namuose, kur apmąstėme įgytas patirtis, planavome veiklą, kurią organizuosime ateinančiais mokslo metais.   Pirmoji stovyklos diena buvo skirta draugystei: susipažinimo ir pasitikėjimo žaidimams, ,,švelnukų” pasakai, draugo iš gamtinių medžiagų darymui ir pristatymui, bendrai vakarienei, diskusijoms grupelėse ir Dievo šlovinimui karaokės vakare. Antrą stovyklos dieną skyrėme žmogaus krikščioniškojo pašaukimo apmąstymui. Susikaupti padėjo rožinis, kurį bendrai kalbėjome lauke gėrėdamiesi vienuolyno ir bažnyčios aplinka bei apmąstydami Kristaus Kančios slėpinius. Iki pietų išklausėme stovyklautojos Mantės pranešimą „Bažnyčios vaikai“ apie jaunimo veiklą sovietmečiu Kėdainiuose. Savanoriai Olivija, Andrius ir Julija dalijosi įspūdžiais iš Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotos stovyklos ,,Esi vertas daugiau”. Jaunuoliai pasakojo, kaip savaitė stovykloje pakeitė jų požiūrį į daugelį dalykų, kaip diskutuodami grupelėse, klausydami paskaitų pamatė, kad panašias problemas išgyvena ir bendraamžiai. Jaunuoliai stovykloje susirado naujų draugų, augo tikėjime, kuriuo dalijosi mūsų stovykloje vadovaudami būreliams, vesdami diskusijas, organizuodami maldą, šlovinimą ir žaidimus. Po pietų visus į aktyvią veiklą įtraukė „Kronikos“ žaidimas, kurio metu vieni jaunuoliai rašė ir platino Bažnyčios kroniką, vykdė antitarybinę veiklą, o kiti juos persekiojo. Buvo slapta iškelta net Lietuvos Trispalvė. Vakare, jaunuolių prašymu, iš Kelmės į stovyklą atvyko kunigas Gediminas Kasperavičius. Stovyklautojai šį jauną kunigą prisimena iš kovo mėnesį vykusio Šv. Dvasios savaitgalio sutvirtinamiesiems, todėl drąsiai klausė, diskutavo, juokavo, ėjo išpažinties, prašėsi individualių dvasinių pokalbių, kurie tęsėsi iki vidurnakčio. Kunigas Gediminas kalbėdamas apie rimtus dvasinius dalykus taikliai parenka pavyzdžius. Šį kartą kalbėdamas apie žmogaus pašaukimą ir misiją naudojo dėlionės įvaizdį: jei dėlionėje trūksta nors vienos detalės, dėlionė  nepilna, todėl kiekvienas žmogus yra svarbus ir yra pašauktas gyventi, negana to, pašauktas gyventi amžinai, todėl yra atsakingas už savo pasirinkimus, nors ne visuomet pasirinkimai būna teisingi, bet visuomet Dievas yra šalia. Dievas žmogaus nepalieka. Kalbėjo apie žmogaus unikalumą lygindamas su dėlionės detalėmis, nors detalės atrodo vienodos, bet kiekviena turi kažką, kas ją skiria nuo kitų, kiekvienai detalei reikia rasti jos vietą. Kunigas kalbėjo apie jaunuoliams labai svarbų pašaukimą – pašaukimą mylėti. Po diskusijų Truskavos Šv. Dvasios bažnyčioje adoravome Švč. Sakramentą, patikėdami Jėzui savo troškimus, skausmus, nusivylimus ir svajones bei planus, šventėme Susitaikinimo sakramentą ir vakarą baigėme Šv. Mišiomis. Po naktipiečių norintys galėjo asmeniškai pasikalbėti su kunigu. Stovyklautojai išlydėdami kunigą Gediminą dėkojo už nuoširdų bendravimą ir patarimus ir gyvo tikėjimo liudijimą ir išreiškė norą ir viltį susitikti kituose renginiuose. Smagu, kad kunigas dėkojo už pakvietimą ir liudijo, kad stovykla yra Dievo malonės laikas mums. Trečiają dieną skyrėme įgytų patirčių apmąstymui ir ateities planų kūrimui. Stovyklautojai kūrė tris projektus, kuriuos ruošiasi įgyvendinti parapijoje. Viena grupė galvojo, kaip bendraamžius pakviesti ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, kaip ir kokias veiklas organizuoti, kad kuo daugiau jaunuolių ruošdamiesi Sutvirtinimui patirtų Šv. Dvasios veikimą, įgytų tikėjimo patirties ir liktų bažnyčioje. Kiti stovyklautojai ruošiasi susiburti į Šlovinimo grupę, todėl planavo šios grupės veiklą. Trečioji grupė kalbėjo apie pasiruošimo Pirmajai Šv. Komunijai problemas ir dalijosi idėjomis, kaip organizuoti vaikams ir jaunimui patrauklią veiklą. Prieš pietus į stovyklą atvyko Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus. Dekanas išklausė jaunuolių pristatymus, pasidžiaugė idėjomis ir pakvietė toliau tęsti diskusijas, detalizuoti veiklas ir sumanymus įgyvendinti parapijoje. Kartu su dekanu šventėme Eucharistiją, dėkodami Dievui už gautas malones, kurias patiriame bendraudami ir dirbdami kartu, už žmones, kurių dėka galime vykdyti jaunimo veiklą, už gyvenimo dovaną ir už daugelį dalykų, matomų tik širdimi. Meldėme Dievą reikiamų Šv. Dvasios dovanų sau ir šeimoms, išminties ir kantrybės greitai prasidėsiančiais mokslo metais, o svarbiausia gebėjimo mylėti ir atpažinti Dievo valią. Stovykla baigėsi skaniais pietumis. Jaunuoliai pasveikino kunigą Norbertą gimtadienio proga linkėdami Dievo globos ir malonių, dėkodami už pagalbą ir patarimus. Nuoširdžiai dėkojame Truskavos rekolekcijų namų šeimininkėms Marijos Tarnaičių kongregacijos (CSSBMVI) seserims už malonų priėmimą, supratimą ir laibai skanų maistą.

Te padeda mums Dievas!

Kėdainių dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė