Lapkritis

 1 d.Visų Šventųjų šventė.   Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 16.00 val.    16.00 val. Šv. Mišiose melsimės už visus palaidotus  mūsų parapijose nuo 2019 metų lapkričio 1 d. iki šių metų lapkričio 1 d.  Prieš visas Šv. Mišias bažnyčios prieangyje bus rašomi vardai tų, už kuriuos Jūs norėsite melstis pasirinktų Šv. Mišių metu.

1 d. – Visų Šventųjų šventė aptarnaujamose parapijose:

          Šv. Mišios Paberžės bažnyčioje bus aukojamos 10.30 val.

          Šv. Mišios Surviliškio bažnyčioje bus aukojamos 12.00 val.

          Šv. Mišios Apytalaukio bažnyčioje bus aukojamos 13.30 val.

2 d. – Mirusiųjų minėjimo diena – VĖLINĖS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose bažnyčioje bus einama Vėlinių procesija.  Prieš visas Šv. Mišias bažnyčios prieangyje bus rašomi vardai už mirusius.

2 d.  Šv. Mišios aptarnaujamose parapijose bus aukojamos:

            Apytalaukio bažnyčioje – 13.30 val.

            Surviliškio bažnyčioje – 15.00 val.

            Paberžės bažnyčioje – 16.00 val.

Nuo lapkričio 3 d. iki 7 d. vakarais 18.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už visus Mirusius. 

4 d. – Šv. Mišios už Mirusius bus aukojamos 8.00 val. ryte.  12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.   18.00 val. Šv. Mišių nebus.

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.  Šv. Mišios aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių bus aukojamos 8.00 val., o už mirusius 18.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val. 16.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Mirusius.

16 d. – 22 d. – Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai Aušros Vartuose. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje tik 9.00 val.

22 d. – KRISTUS – VISATOS VALDOVAS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

29 d. – Advento pradžia. Šv. Mišių metu bus šventinami kalėdaičiai.

 

Tėveliai, kurie po 10 val. Šv. Mišių, kol vaikai dalyvauja I Šv. Komunijos užsiėmimuose, pageidaujate pabendrauti prie arbatos puodelio, esate laukiami Jaunimo centre I a. atviroje jaunimo erdvėje.

Primename tikintiesiems, kad kaip ir kasmet renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Kas galite savo auka prašome paremti kunigų seminariją.

Taip pat renkamos aukos nuo šeimos bažnyčios ir parapijos išlaikymui.

Aukas prašome atnešti į zakristiją, nes yra vedama parapijos geradarių knyga. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

 

Kiekvieną penktadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.  vyksta Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios.