Lapkritis

3 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už visus mirusiuosius

4 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už visus mirusiuosius

5 d.  – 16 val. Šv. Mišiose melsimės už visus mirusiuosius

11.13 – 11.20 dienomis Vilniuje vyks Aušros vartų atlaidai. Į atlaidus vykstame 12 d. Norintys vykti, gali registruotis tel. nr.8 636 48855 ( Vlada)

12 d. – 15 val. Šv. Juozapo bažnyčioje vyks Vidinio išgydymo pamaldos, kurias ves kun. Arnoldas Valkauskas. Po pamaldų, VšĮ „Laiptai į Viltį” didžiojoje salėje ( II a.), adresu Didžioji g. 21, Kėdainiai – suneštinė agapė ir pokalbiai apie Šeimą, Šeimos vertybes ir panašias temas. Dalyvaus šeimos centro savanoriai. Prašome aktyviai dalyvauti ne tik šeimas, bet ir visus norinčius.

13 d.Pasaulinė vargstančiųjų diena. 10 val. Šv. Mišiose melsimės už visus vargstančiuosius. Nuo lapkričio 13 dienos prasideda akcija „Gerumas mus vienija“ prieš Šv. Kalėdas. Visą laikotarpį t.y. iki Kalėdų, parapijų bažnyčiose, Caritas centruose ir pas mus Šv. Juozapo parapijos raštinėje, galėsite įsigyti žvakelių „Gerumas mus vienija“. PAAUKOKITE STOKOJANČIAM, PARSINEŠKITE ŠVIESĄ Į NAMUS !!!

16 d. – Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos – Aušros vartų Motinos šventė.

20 d. – KRISTUS – Visatos Valdovas (Kristus Karalius). Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

22 d. – Šv. Cecilija, mergelė kankinė – muzikantų ir choristų globėja.

27 d. – Advento pradžia. Prieš Šv. Mišias bus šventinami kalėdaičiai. Kalėdaičių bus galima įsigyti parapijos raštinėje. Po namus ar įstaigas kalėdaičiai nenešiojami ir jais neprekiaujama.

Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet, renkamos aukos bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui. Aukas prašome atnešti į zakristiją arba parapijos raštinę, nes yra vedama parapijos geradarių knyga. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Šv. Mišios už bažnyčios ir parapijos geradarius yra aukojamos kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį 12 val.

Nuo lapkričio 6 dienos keičiamas Sumos ir Votyvos Šv. Mišių laikas. Šv. Mišios ( Suma) bus aukojamos 10.00 val., o Šv. Mišios ( Votyva) – 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios skiriamos vaikams ir jaunimui.

Primename tikintiesiems. kad kiekvieną penktadienį nuo 17.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Po adoracijos – 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios.