LIEPA

Kiekvieną penktadienį nuo 16.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija

3 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 12.00 ir 18.00 val.  12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

5 d. – pirmasis mėnesi penktadienis.  8.00 val. meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 16.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

6 d.Mindaugo karūnavimo diena. Pirmasis mėnesio šeštadienis.  Melsimės Į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus bus aukojamos 10.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 16.00 val.

14 d. – Karmelio Kalno  Švč. M. Marijos – ŠKAPLIERINĖS – atlaidai. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.