Liepa

Liepos 1 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Po 10.00 val. Šv. Mišių, bažnyčioje –  sakralinės muzikos valanda „MUZICA SACRA” – Popiežiaus Pranciškaus belaukiant. Koncertuos Silvija Beatričė – sopranas, Martynas Beinaris – baritonas, Skaistė Beinarienė – koncertmeisterė. Programos vedėja Birutė Beinarienė. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Liepos 1 d. – 13.30 val. Apytalaukyje apaštalų Petro ir Povilo atlaidai.

Liepos 4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei.

Liepos 6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 8.00 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

Liepos 6 d. – MINDAUGO karūnavimo diena. Iškilmingos Šv. Mišios už tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus bus aukojamos 10.00 val.

Liepos 7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 16.00 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M.Mariją.

Liepos 8 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Liepos 15 d. – sekmadienis – Karmelio Kalno Švč. M. Marijos – Škaplierinės – atlaidai.  Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už atlaidų dalyvius ir svečius.

Liepos 22 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Liepos 29 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją, šeimos ir jaunimo centrų darbuotojus, Caritas organizaciją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.