Prasminga vaikų ir jaunuolių vasara Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje

Šią vasarą parapijos jaunimo vadovai ir Caritas savanoriai organizuoja net keturias vaikų vasaros stovyklas. Liepos 1-4 d. stovyklavo jaunieji savanoriai iš Šv. Juozapo ir Šėtos parapijų, liepos 16-20 d. – dienos centro lankytojai ir parapijos vaikai, liepos 23-27 d. stovyklaus Vikaičių, Miegėnų, Surviliškio, Lažų kaimų jaunimas, rugpjūčio 13-14 d. parapijos jaunimas rengsis Žolinės šventei ir rugpjūčio 15d. dėkos už gautas malones, rugpjūčio 20-24 paskutinė stovykla – dienos centro ir parapijos vaikams.

Liepos 1-ąją jaunieji Šv. Juozapo ir Šėtos parapijų savanoriai susirinkę į stovyklą „Visa tiesa apie savanorystę“, veiklą pradėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo ir už stovyklautojus, vadovus, tėvelius meldėsi dekanas kunigas Norbertas Martinkus. Po Šv. Mišių stovyklautojai mokėsi komponuoti gėlių puokštes (vad. Indrė Dambrauskienė), kuriomis papuošė parapijos bažnyčią, iš molio lipdė įvarius darbelius (vad. Gintarė Boreišienė). Liepos 2-4 dienomis stovyklautojai nuvyko į Paberžę. Jaunuoliai ten ne tik smagiai žaidė, bendravo, bet ir apmąstė savo krikščioniškąją misiją. Antrąją stovyklos dieną vaikai kartu su klieriku Martynu Povylaičiu keliavo į Krekenavą, kur susipažino su Krekenavos Bazilikos istorija, meldėsi prie stebuklingo Švč. M. Marijos paveikslo. Martynas papasakojo apie Šv. Don Bosko gyvenimą, supažindino su Saleziečių veikla. Trečiają dieną apie savanorystės privalumus ir pavojus kalbėjo vienuolė Evelina Lavrinovičiūtė, kunigas Mindaudgas Alekna aukojo Šv. Mišias ir kantriai klausė stovyklautojų išpažinčių. Paskutiniąją dieną stovykloje svečiavosi RKPKS Kėdainių poskyrio verbuotoja seržantė Vigita Bartauskė IR KASP207 kuopos karys savanoris grandinis Gytis Morbesas. Kariai pasakojo apie Lietuvos kariuomenę, vaikai dalyvavo estafetėse, išbandė kareiviško „makijažo“ privalumus. (https://www.facebook.com/LKKPKT/photos/pcb.10155906664587029/10155906654902029/?type=3&theater). Nors buvo liūdna išsiskirti, bet smagu, kad dalis vaikų bendrauja ir toliau: devyni stovyklautojai savanoriauja parapijos stovykloje liepos 16-20 dienomis. Linkime gražios, prasmingos vasaros stovyklautojams, savanoriams ir vadovams. Tikimės, kad graži parapijos ir savanorių draugystė nesibaigs.

Dėkojame rėmėjams: Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojai Olgai Urbonienei, Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Audonei Stadalnykienei, Kėdainių rajono jaunimo reikalų tarybai, Kėdainių dekanui kunigui Norbertui Martinkui, kunigui Mindaugui Aleknai, Paberžės parapijai ir poniai Reginai Galvanauskienei, visiems rėmėjams, be kurių maldos ir darbo neįvyktų joks renginys.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos informacija