Rugsėjo 28 dieną Kaune vyko iškilminga Lietuvos Carito 30-ečio šventė. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo aukotos Šv. Mišios už visus Lietuvos Carito savanorius ir bendradarbius. Po Šv. Mišių  šventė tęsėsi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto salėje. Iškilmingame renginyje dalyvavo ir Kėdainių dekanato Caritas savanorės.  Nuoširdžiai dėkojame dekanui, kun. Norbertui Martinkui už mums padovanotą kelionę ir sveikiname visas ir visus buvusius ir esamus Kėdainių krašto karitiečius ir bendradarbius su šia gražia, jaunatviška sukaktimi ir linkime neišblėstančios energijos ir Dievo palaimos tolesniuose darbuose. Keletas šventinių akimirkų: