Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje eksponuojama LSU Kėdainių ,,Aušros” progimnazijos 8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Rankraštinės knygos puslapis“, skirta Vasario 16 –ąjai paminėti. Dailės pamokose mokiniai susipažino su rankraštinių spaudinių istorija, kompozicija, inicialais ir iliustracijomis bei patys pabandė sukurti rankraštinės knygos puslapį. Prisiminę šriftų stilius ant pasendinto popieriaus lapo užrašė mintis iš Šventojo Rašto ir lietuvių poetų eiles. Tarp kūrybinių darbų yra net lotyniškai ir ukrainietiškai parašytų tekstų.

Dėkojame nuolatinei pagalbininkei dailės mokytojai Gintarei Boreišienei ir linkime Dievo palaimos bei įkvėpimo geriems darbams.

Tikybos mokytoja Zita Kairaitytė