https://www.facebook.com/share/v/8Xz5QDCpPf2mXQEw/

Vasario 3-ią dieną Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje rinkosi Šv. Juozapo, Šv. Jurgio ir Josvainių Visų Šventųjų parapijų jaunuoliai, kurie ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinamiesiems skirtą seminarą „Užtvirtink“ organizavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro (KAJC) vadovai, jiems talkino 25 savanorių komanda. Nors mūsų dekanato sutvirtinamiesiems seminaras „Užtvirtink“   vyksta jau ketvirtą kartą, renginiui ruošėmės labai atsakingai. Sausio 23 dieną vyko savanorių mokymai ne tik komandos naujokams, bet ir galintiems dalintis patirtimi.  Esam dėkingi, kad mums talkino mamos Aurelija, Alma, Ingida, Inesa, Asta, katechetė Lina. Smagu, kad komanda džiugiai jaudindamasi laukė vasario 3 –iosios.

 Dieną pradėję malda, pasiskirstę darbus ir pasidžiaugę, kad nėra jokių netikėtų „siurprizų“, kibom į darbus. Vieni sutiko dalyvius prie bažnyčios, kiti kiemelyje, treti registravo, dar kiti ruošė užkandžius, vaišino arbata,  visi savanoriai atliko daug ne iš karto matomų, bet labai svarbių darbų,  renginio vedėjas Justinas Visickas visiems buvo sugalvojęs užduočių ir turėjo saldžių prizų. Renginys prasidėjo nuotaikingais Justino pokštais, trumpu susipažinimu, smagiu žinių patikrinimu. Po to dalyviai grupelėse susitiko su tikėjimo liudytojais  Justinu Visicku, Asta Tikniuviene ir Luku Muraškinu, 12 valandą bažnyčioje  mūsų laukė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigai Žydrūnas Paulauskas, Edvinas Rimavičius, Sigitas Bitkauskas, Valdas Šidlauskas, Mindaugas Alekna ir Giedrius Maskolaitis. Arkivyskupas ir kunigai klausė jaunuolių išpažinčių, norintys galėjo su dvasininku pasikalbėti rūpimais klausimais.  Šventas Mišias celebravo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas,  koncelebravo kunigai Žydrūnas Paulauskas ir Edvinas Rimavičius. Arkivyskupas homilijoje kalbėjo jaunuoliams apie išminties svarbą, karalių Saliamoną ir jo įžvalgumą prašant Dievą ne turtų, bet  išminties, kad galėtų valdyti šalį. Ganytojas kvietė jaunuolius ieškoti savo tapatybės, kvietė pasitraukus tyloje apmąstyti savo pašaukimą ir homilija baigė įtaigiu pavyzdžiu apie varlę, kuri norėjo būti tokia kaip visi, kol suprato, kad jai patinka šokinėti. Visą maldos laiką skambėjo jaunuolių giesmės, kurioms sumaniai vadovavo parapijos vargonininkė Dagnė Jucevičiūtė.

Po Šv. Mišių, pasistiprinę skaniu plovu, jaunuoliai dalyvavo popietėje „Klausk drąsiai“, kurioje į jaunimui rūpimus rimtus ir šmaikščius klausimus atsakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vėliau laukė nuotaikingas improvizacijų teatro aktorių pasirodymas. Išlydėję svečius, savanoriai rinkosi dienos aptarimui.

Dėkojame arkivyskupui Kęstučiui, kad  meldėsi už mus ir su mumis, atsakinėjo į mūsų klausimus, ypač dėkojame už buvimą kartu su mumis  aptariant renginį bendros vakarienės metu. Dėkojame dekanui kunigui Žydrūnui Paulauskui ir Josvainių klebonui kunigui Edvinui Rimavičiui už ne tik materialinę, bet ir dvasinę paramą, už šypsenas ir padrąsinančius žvilgsnius, šiltą žodį. Ačiū patarnavusiems kunigams ir savanoriams. Buvo džiugu matyti jaunuolių švytinčias akis ir sąžiningus savo darbo vertinimus, girdėti nuoširdžias ir taiklias Dekanatų ir parapijų jaunimo sielovados koordinatorės Monikos Žydeliūnaitės ir KAJC vadovo Andriaus Kiliaus įžvalgas, patarimus, nuoširdžią pagalbą, girdėti renginio vedėjo Justino Visicko šmaikščius komentarus.

Viešpaties palaimos, Švč. M. Marijos globos ir apsaugos!

Dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė