Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas Misijų savaitės laukia nepamiršdami maldos ir gerų darbų. Parapijos jaunuoliai Motinos dieną dėkojo ŠVČ. MERGELEI MARIJAI  už nuolatinę globą ir motinišką meilę. Adoruodami ŠVČ. Sakramentą, meldė mamoms, močiutėms, krikšto mamoms, globėjoms, dvasinėms palydėtojoms reikiamų malonių  ir dovanojo vienintelę išliekančią dovaną – maldą.  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokiniai tikybos pamokose džiugiai laukia misionierių gegužės 13 dieną ir ruošia širdeles Viešpaties malonėms  melsdamiesi. Vyresnieji išmoko pinti  rožinio apyrankes ir dabar moko jaunesniuosius. Pirmadienį būrelis vaikų, kurie ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai, padedami mokytojos Linos ir vyresniųjų draugų, gamino ikonas ir nusipynė Rožinio apyrankes. Tikime, kad  Rožinio malda ras vietą  jaunuolių širdyje. Savo mažus darbelius ir maldas vaikai ir jaunuoliai aukoja Misijų savaitės intencija.

Tikybos mokytoja Zita Kairaitytė