Mieli broliai Kristuje, 

Kviečiame Jus, Jūsų artimuosius, tikėjimo seses ir brolius dalyvauti ekumeninėse pamaldose gegužės 5 d. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje (Senoji 1, Kėdainiai) 

Pamaldų metu dalinsimės Dievo Žodžiu, šlovinsime Viešpatį, dėkosime Jam už gausias malones,  melsime taikos, vienybės, santarvės šeimose ir Valstybėje. 

Pamaldų pradžia 14 val.;  

15 val. – Šlovinimo giesmių koncertas; 

16 val. – Agapė R. katalikų šv. Juozapo parapijos salėje. 

Mieli broliai Kristuje, 

Kviečiame Jus, Jūsų artimuosius, tikėjimo seses ir brolius dalyvauti ekumeninėse pamaldose gegužės 5 d. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje (Senoji 1, Kėdainiai) 

Pamaldų metu dalinsimės Dievo Žodžiu, šlovinsime Viešpatį, dėkosime Jam už gausias malones,  melsime taikos, vienybės, santarvės šeimose ir Valstybėje. 

Pamaldų pradžia 14 val.;  

15 val. – Šlovinimo giesmių koncertas; 

16 val. – Agapė R. katalikų Šv. Juozapo parapijos salėje.