Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje atidaryta Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, Šėtos ir Akademijos gimnazijų bei  Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda skirta  Laisvės gynėjams atminti. Mokiniai perrašė Adelės Dirsytės maldas iš maldaknygės „Marija, gelbėki mus“. Jas papuošė augalais iš Kankinės tėviškės.

Parapijos informacija