Vidinio išgydymo pamaldos

Sausio 11 d. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje vyko vidinio išgydymo pamaldos, kurias vedė kunigas Arnoldas Valkauskas. Pamaldos prasidėjo  Dievo šlovinimu giesmėmis. Mokymą vedė  Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas teologijos mokslų daktaras Arnoldas Valkauskas.  Kunigas Arnoldas priminė, kad žmogus sveikatą, džiaugsmą, tikrą laimę, gali pasiekti tik susitikęs su Dievu, pas kurį galima ateiti tik per Jėzų Kristų. Susitikti su Dievu mums trukdo mūsų sužeistas protas, nedorybės, nuodėmės, ydos, aistros, įvairios baimės, abejonės ir mūsų pačių susikurti stabai. Vidinio išgydymo pamaldose, kun. Arnoldas, viso to kvietė išsižadėti ir į savo širdį priimti viską gydančią ir atitaisančią Dievo Dvasią.  Po Šv. Mišių kunigai A. Valkauskas, N. Martinkus, M. Alekna ir diakonas M. Povylaitis meldėsi užtarimo malda, laimino visus norinčius. Po pamaldų visi susirinko parapijos salėje, kur vaišindamiesi arbata, kava ir sumuštiniais, tęsė diskusijas, dalijosi gyvo tikėjimo liudijimu.

Kitos Šlovinimo ir vidinio išgydymo pamaldos įvyks š. m. vasario 22 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, kurias ves kun. A. Valkauskas.