Mokinių simpoziumas „Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė- moteris, ateitininkė, mokytoja, kankinė“,skirtas Adelės Dirsytės 110 –ioms gimimo metinėms paminėt

      Spalio 11 d. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje vyko mokinių simpoziumas „Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė- moteris, ateitininkė, mokytoja, kankinė“, skirtas mūsų kraštietės Adelės Dirsytės 110 –ioms gimimo ir 64-ioms mirties metinėms paminėti, kuris sutapo su Ypatinguoju misijų mėnesiu. Renginio metu ne tik apmąstėme Adelės Dirsytės gyvenimą, bet ir ieškojome atsakymų į mums rūpimus klausimas.  Kokia žmogaus misija? Kaip išgyventi sunkumus? Kodėl žmonės aukoja savo gyvenimą, netgi miršta dėl įsitikinimų,  idealų,  neišsižada tikėjimo sunkiausiomis aplinkybėmis?  Renginyje dalyvavo: Kėdainių dekanas, kunigas Norbertas Martinkus, Kėdainių r. savivaldybės vicemeras Paulius Aukštikalnis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Mykolaitienė, nevyriausybinių organizacijų koordinatorė Audronė Stadalnykienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos l.e.p. direktorė Daiva Plungienė. Gausus būrys mokinių ir mokytojų iš:  Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos,Kėdainių savivaldybės Šėtos, Akademijos, Josvainių, „Atžalyno“  gimnazijų,  Kėdainių „Ryto“ ir Lietuvos sporto universiteto „Aušros“ progimnazijų, Dotnuvos pagrindinės mokyklos.

Mokiniai simpoziumui ruoštis pradėjo pavasarį. Lankėsi Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės tėviškėje, Kėdainių rajone, susitiko su kankinės dukterėčia, klausėsi giminaitės pasakojimo. Šėtos gimnazistai tapė paveikslus, iš molio kūrė angelus.  LSU Kėdainių „Aušros progimnazijos mokiniai kankinės tėviškėje rinko augalus juos džiovino, kuriuos naudojo kurdami herbariumus. Rudenį Adelės Dirsytės maldas perrašė lapuose, papuošė surinktais augalais, laminavo ir dovanojo darbus renginio dalyviams. Dovanodami sukurtus herbariumus  skleis žinią apie kraštietę. Malonu, kad visi simpoziumo dalyviai kruopščiai ruošėsi: tapė paveikslus, kūrė maldas, šoko tautinius šokius, parengė montažus.

Apie žmogaus misiją kalbėjo Kėdainių dekanas, kunigas Norbertas Martinkus. Sveikinimo žodį tarė Kėdainių r. savivaldybės vicemeras Paulius Aukštikalnis ir LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos l.e.p. direktorė Daiva Plungienė, apie Adelės Dirsytės gyvenimą, kankinystę kalbėjo Šėtos gimnazijos mokytoja Antanida Likšienė.

Antrąją renginio dalį mokiniai ne tik stebėjo, bet ir dalyvavo Nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Be skambučio“ (režisierius Paulius Tamolė). Spektaklis skirtas aktualioms  mokyklos  problemoms. Savo gyvenimo patirtimis ir istorijomis dalijosi aktoriai, kvietė ieškoti sprendimo būdų.   Po spektaklio vyko diskusija.

Ypatingasis misijų mėnuo tik prasideda, todėl skirstėmės su viltimi ir malda:

„Apdovanojęs Šventosios Dvasios dovanomis, suteik mums malonę drąsiai ir uoliai

liudyti Evangeliją, kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą ir dar nebaigtą įgyvendinti misiją

rastume naujų veiksmingų būdų skleisti pasaulyje gyvenimą ir šviesą.“

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams: Kėdainių r. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai, Kėdainių dekanui kunigui Norbertui Martinkui,  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijai, mokytojams, bendraminčiams ir bendražygiams.

Daugiau akimirkų galite rasti:

 

Kėdainių dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė