Spalio 20 dieną, minint Misijų sekmadienį, Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje turėjome galimybę apmąstyti didžio Dievo žmogaus – Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC gyvenimą ir kartu su juo apmąstyti savo pašaukimą į šventumą – didžiausią misiją, į kurią turime kviesti kitus ir patys džiaugsmingai keliauti. Džiaugtasi didžiu jo artumo ženku – jo kraujo relikvija aplankė Kėdainius misijų dienos proga ir čia, drauge su paroda, pristatančia jo gyvenimo kelią, bus dar apie porą savaičių. Po visų šv. Mišių tikintieji buvo laiminami palaimintojo Jurgio relikvija, turėjo galimybę ją pagerbti pabučiavimu.

Po 10 val. Šv. Mišių sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS pristatė pal. Jurgio misiją, po konferencijos buvo apmąstomi Rožinio Garbingieji slėpiniai. Po Sumos šv. Mišių parapijoje veikiančių maldos grupių susirinkime buvo pristatytas pal. Jurgio Matulaičio dvasingumas.

Dėkojame Viešpačiui už galimybę prisiliesti prie Jo šlovės savo šventuosiuose!

Diak. Martynas Povylaitis SC