Padėkos diena

Sausio 3 d. Kėdainių dekanas kun. N. Martinkus į Šventinę popietę pakvietė  aktyviausius parapijiečius. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis. Eucharistijoje dėkojome Dievui  už gautas malones ir  žmones, kurie nuoširdžiu darbu, malda, finansais, remia parapijos pastoracinę, socialinę veiklą.

Po Šv. Mišių visi rinkosi agapei parapijos salėje. Jaunimas susirinkusius sveikino giesmėmis, akardionistas Tarptautinių konkursų laureatas ir prizininkas Povilas Neliupšis dovanojo tango melodijas.  Dekanas, kunigas Norbertas Martinkus dėkojo už bendrystę, tikėjimo liudijimą darbais. Vakaras baigėsi agape, kurioje visi mielai dalijosi įspūdžiais, ateities planais, liudijimais.

Išsiskyrėme linkėdami vieni kitiems ir bendruomenei Švento,  tyro džiaugsmo, nenutrūkstamo ryšio su Dievu, Viešpaties palaimos ir  pagalbos kiekvienam gyvenimo žingsniui, drąsos, ištvermės ir kilnumo įgyvendinant sumanymus bei gyvo tikėjimo kasdienybėje.

Parapijos informacija