2020 metų sausio mėnesio skelbimai

Su Naujaisiais 2020 – aisiais metais. Naujų siekių ir vilčių išsipildymo!!!

 1 d. – Naujieji metai. Švč. Mergelė Marija –  Dievo Gimdytoja šventė. Šv. Mišios aukojamos tik 10.00 val.

3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

6 d. – Trys Karaliai. Šv. Mišios aukojamos tik10.00 val.

11 d. – 15.00 val. Susitaikymo ir vidinio išgydymo pamaldos. Svečiuose – kun. A. Valkauskas. Šv. Mišios bus aukojamos 16.00 val.

12 d. –  Už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus, žvakučių aukotojų intencijomis ir už Sausio 13-osios aukas.

19 d. –  Sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Tai pat melsimės už visus 2019 metais pakrikštytuosius.

23 d. – 18.00 val. Paberžėje bus aukojamos Šv. Mišios už dvasinį Lietuvos ir kad būtų greičiau pradėtas dieacezinis procesas tėvo Stanislovo šventumui patvirtinti.

26 d. – Sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10,00 ir 12,00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimos ir Jaunimo centrų darbuotojus ir žvakučių aukotojų intencijomis. Maldomis prisiminsime 2019 metais sutuoktas poras ir jas palaiminsime.

Kiekvieną penktadienį nuo 17. 00 val. Švč. Sakramento adoracija. Po adoracijos – 18.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios.