Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje eksponuojama LSU Kėdainių ,,Aušros” progimnazijos 8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Rankraštinės knygos puslapis“. Integruotose dailės ir tikybos pamokose mokiniai susipažino su rankraštinių spaudinių istorija, kompozicija, inicialais ir iliustracijomis bei patys pabandė sukurti rankraštinės knygos puslapį. Šv. Juozapo parapijos vikaras kunigas Martynas Povylaitis SC mokiniams leido susipažinti su senuoju Mišiolu, kurį mokiniai pamokų metu  galėjo net pavartyti, jie skaitė Šv. Raštą, rinkosi tekstus. Prisiminę  šriftų stilius ant pasendinto popieriaus lapo užrašė mintis iš Šventojo Rašto Išminties  knygų. Tarp kūrybinių darbų yra net  ir lotyniškai parašytų tekstų.

                      Dėkojame dailės mokytojai Gintarei Boreišienei ir linkime Dievo palaimos bei įkvėpimo geriems darbams.

Jaunimo vadovė Zita Kairaitytė