Iškilminga balta spalva pasipuošęs jaunimas… Ne, tai ne vestuvės. Tai – I-osios Šv. Komunijos sakramentas. Šios ypatingos dienos su virpančia širdele laukia daug vaikučių. Anksčiau buvome įpratę, jog I-ąjai Šv. Komunijai vaikai buvo ruošiami per tikybos pamokas mokykloje. Šiuo metu tvarka yra pasikeitusi. Tad kaip nepraleisti šios iškilmingos ir labai svarbios dienos ir priimti I Šv. Komunijos sakramentą?. Kaip tinkamai jam pasiruošti?

Jau keletą metų iš eilės Šv. Juozapo parapijos vaikus I-ąjai Šv. Komunijai ruošia tikybos mokytoja -katechetė Nijolė Čeidienė. Vaikai kiekvieną sekmadienį susitinka bažnyčioje, dalyvauja Šv. Mišiose, po Šv. Mišių keliauja į VšĮ „Laiptai į Viltį“ patalpas, kur vyksta pamokėlės. Praėjusį sekmadienį vaikai į bažnyčią atėjo ne vieni, o lydimi savo tėvelių. Tuo metu, kada vaikams vyko pamokėlė, tėveliai išklausė Kauno arkivyskupijos lektorės Virginijos Blaževičienės paskaitėlės „Tegul šventė tęsiasi! Didžiosios vertybės šeimoje“. Paskaitos metu vyravo draugiška ir šilta atmosfera. Tėveliai pateikė klausimų, į kuriuos lektorė maloniai atsakė. O į tuos klausimus, į kuriuos nespėjo atsakyti, pažadėjo, kad tai padarys kito susitikimo metu ir iškilusias problemas spręs vietoje ir drauge.

Visi dalyviai, pabuvę tokioje neeilinėje bendrystėje, su gera nuotaika iškeliavo į namus, tikėdamiesi vėl greitu laiku susitikti.