Jo Šventenybė Jonas Paulius II, vasario 11 dieną yra paskelbęs Pasauline Ligonių diena. Tą dieną ragindami aplankyti ligonius ir pagal galimybes juos paremti ir už juos pasimelsti, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas savanoriai lankėsi Kėdainių ligoninės slaugos skyriuje. Aplankyti visi skyriuje gulintys pacientai, išklausytos išpažintys ir suteikta Šv. Komunija. Kaip paguodos dovanėles, sergantiems padovanota po šokoladą, Šv. paveikslėlį. Žinoma, su visais kas norėjo bendravo Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus, Caritas savanorės moterys. Karitietės mielai pasveikino ir dirbantį skyriaus personalą. Padovanojo jiems pintinę vaisių, saldumynų bei įteikė po „ARTUMOS” žurnalą.

Susitikimas baigėsi nuoširdžiai vienas kitam palinkint nepailstamo optimizmo, dirbant nelengvą, bet labai reikalingą darbą – darbą su Žmonėmis.

Keletas akimirkų ….