RUGPJŪTIS

1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.  Melsimės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

15 d.Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų – ŽOLINĖ. Atlaidai Šv. Juozapo bažnyčioje. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija – 12.00 val. Kitos Šv. Mišios 10.00 val.

15 d.Paberžėje – Žolinių festivalis, folklorų ansamblių koncertas. Renginio pradžia 11 val.

16 d. – Surviliškio bažnyčioje – ŠV. ROKO atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija 12.00 val.

23 d.16.00 val. Paberžėje Šv. Mišios, giedos Vilkaviškio vyskupijos choras. Po Šv. Mišių – koncertas „Smuiko giesmė” ( Zb. Levickis ir D. Slipkus)

23 d.Apytalaukio bažnyčioje Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidai. Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią – 13.30 val.