3 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją, Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

15 d. – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaidai Šv. Juozapo bažnyčioje. Iškilmingos Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Kitos Šv. Mišios – tik 10.00 val.

21 d.- Surviliškio bažnyčioje Šv. Roko atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

23 d. – Paberžėje 18.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios Tėvo Stanislovo atminimui pagerbti.

23 d. – Minime Juodojo kaspino dieną. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

28 d. – Apytalaukio bažnyčioje Šv. apašt. Baltramiejaus atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 13.30 val.