1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

3 d. – Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyks Dievo Apvaizdos atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios 13.30 val.

6 d. – VALSTYBĖS (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir TAUTIŠKOS GIESMĖS DIENA. Šv. Mišos aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

Ant Bakainių piliakalnio nuo 19.30 val. liaudiškos muzikos ir amatų šventė „PO VASAROS DANGUM”

17 d. – Karmelio Kalno Švč. M. Marijos ( Škaplierinės ) atlaidai Šv. Juozapo bažnyčioje. Atlaidų Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 12.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 10.00 val.

23 d. – Paberžėje 18.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios Tėvo Stanislovo atminimui pagerbti.

31 d. – 10.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje, vikaras, kun. Martynas Povylaitis SC, aukos atsisveikinimo Šv. Mišias. Po atostogų, pagal Kauno arkivyskupo metropolito dekretą, kun. Martynas Povylaitis išvyksta studijuoti į Romą.