1 d. – Mokslo metų pradžia. Žinių diena. Per visas Šv. Mišias 8, 10 ir 12 val., melsimės už mokslo metus pradedančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius.

4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8 ir 12 val. 12 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Nuo 8 – 12 val. Švč. Sakramento adoracija. Nuo 16 val. adoracija bus tęsiama. Šv. Mišios aukojamos 8 ir 18 val. 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10 ir 16 val. 10 val. Šv. Mišiose melsimės už Kėdainių miestą, jo žmones, šventės dalyvius ir svečius, minint Kėdainių miesto šventę.

Nuo rugsėjo mėnesio 7 dienos iki rugsėjo 15 dienos Šiluvoje vyks ŠILINIŲ – Švč. Mergelės Gimimo atlaidai.  Kėdainių dekanato diena – 10 d. (antradienis).Visi norintys vykti, registruojami bažnyčios prieangyje (sekmadieniais) arba parapijos raštinėje tel. 8 347 60962

8 d. – Švč. Mergelė Marijos Gimimas – ŠILINĖS. Šv. Mišios aukojamos 8, 10 ir 12 val. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

14 d. – Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šv. Mišios aukojamos 10 ir 16 val.

15 d. – Surviliškio bažnyčioje Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 12 val. 

21 d. – minimas Šv. apaštalas Evangelistas Matas. Šv. Mišios aukojamos 10 ir 16 val.

22 d. – Apytalaukio bažnyčioje Šv. apaštalo Evangelisto Mato atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 13.30 val.

23 d. – Paberžėje 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija. 18 val. Šv. Mišios už Lietuvos dvasinį atgimimą ir kad greičiau būtų pradėtas diocezinis procesas Tėvo Stanislovo ( kun. M. Dobrovolskio) šventumui patvirtinti.

29 d. – Paberžėje 16 val. bus aukojamos Šv. Mišios Tėvo Stanislovo gimimo metinėms paminėti. Šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Giedos Vincento Pauliečio ( Petrašiūnų) parapijos jaunimo šlovinimo grupė. 17 val. koncertas „Šlovė per amžius Tau”.

Kiekvieną penktadienį nuo 8.00 iki 13 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Po pertraukos t.y. 16.00 val. Švč. Sakramento adoracija bus tęsiama.

Nuo rusėjo 1 dienos pradedame registruoti vaikus ir jaunimą ruoštis I Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams priimti. Sutvirtinimo sakramentą gali priimti jaunuoliai sulaukę 15 metų.