Minint Carito 30 -ies metų atkūrimo sukaktį, Kėdainių dekanato Caritietės dalyvavo Šv. Mišiose Šiluvoje. Šiais metais visų Šv. Mišių metu, prie pagrindinių intencijų yra pridedamos ir Carito veiklų intencijos. Malonu, kad visi norintys gali dalyvauti pasirinktose Šv. Mišiose ir dėkoti Dievui už galimybę prisiliesti prie daromo gerumo ar padėkoti už gautąjį. Šeštadienį – pirmąją atlaidų dieną, pradėjome piligriminiu žygiu Šiluvos šilu. Nuoširdžiai meldėmės prie kiekvienos Kryžiaus kelio stoties, kas kart vis išgyvendami Viešpaties ir savo skausmą iš naujo. Kelionę baigę miestelio aikštėje, prisijungėme prie laukiančiųjų pagrindinių Šv, Mišių.  Meldėmės už Šv. Joną Paulių II, Caritą ir katalikų bendruomenes. Po Šv. Mišių, visi rinkomės  į Carito palapinę bendrai agapei, pasidalinome šypsenomis, apsikabinimais, išgyventais džiaugsmais, rūpesčiais.

Antradienį Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas savanorės, laukė kiekvieno piligrimo Caritas palapinėje, kad galėtų pavaišinti arbata, kava, skanėstais.

Už šią piligriminę kelionę, nuoširdžiai dėkojame dekanui, kun. Norbetui Martinkui ir jos organizatorei, Kėdainių dekanato Caritas vadovei Linai.