Rugsėjis

1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12 val. Šv. Mišiose meldžiamės į Šv. Juozapą už Šeimas. 8.00 val. Šv. Mišiose melsimės už mokslo metus pradedančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius

3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių

4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

5 d. – 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Kėdainių miestą, jo gyventojus ir svečius, minint Kėdainių miesto gimtadienį.

7-15 dienomis Šiluvoje prasideda Švč. Mergelės Marijos gimimo – ŠILINIŲ atlaidai. Kėdainių dekanato diena Šiluvoje – 8 diena.

8 d. – Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Šv. Mišiose 8.00 ir 18.00 val. melsimės už Švč. Mergelės Marijos užtarimu gautas malones.

12 d. – Kryžiaus išaukštinimo iškilmė. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10,00 ir 12.00 val. Atlaidai Surviliškio bažnyčioje. Atlaidų Šv. Mišios aukojamos 12.00 val.

16 d. – 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už LSU „AUŠROS” progimnaziją, jos administraciją, mokytojus, vaikus ir jų tėvelius.

19 d. – Šv. apaštalo Evangelisto Mato atlaidai Apytalaukio bažnyčioje. Šv. Mišios aukojamos 13.30 val.

25 d.Tėvo Stanislovo gimimo metinių minėjimas Paberžėje. 16.00 val. aukojamos Šv. Mišios, kurias aukos J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Po Šv. Mišių (17 val.) – koncertas.

26 d. – Keliautojų ir vairuotojų diena. Šv. Mišiose melsimės už vairuotojus, keliautojus ir visus eismo dalyvius bei nukentėjusius ar žuvusius įvairiuose eismo įvykiuose. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

Iki spalio 1 dienos registruojame vaikus ir jaunuolius, norinčius priimti I Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentą gali priimti jaunuoliai, sulaukę 15 metų amžiaus. Užsirašyti galima sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje arba darbo dienomis parapijos raštinėje. Smulkesnė informacija raštinės tel. 8 347 60962