RUGSĖJIS

 1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8 val.

4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios 8 val. ir 18 val. 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios 10 val. ir 16 val. 12.30 val. ir 14.00 val. Jaunimo centro kiemelyje ( Didžioji g.21), miesto gimtadienio šventės proga, bus rodomas Alytaus miesto lėlių teatro spektaklis.

6 d. – 12 val. Šv. Mišias už Kėdainių miestą ir jo žmones aukos Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Taip pat iškilmingai bus pašventintas, restauruotas nežinomo dailininko paveikslas „Šv. Elijas“, kuris iki grąžinimo buvo saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejaus saugykloje, o dabar, po 85-erių metų bus grąžintas į savo vietą dešiniajame altoriuje.

7 – 15 d. – Šiluvoje didieji Šilinių atlaidai. Kėdainių dekanato diena – 8 d. Norintys vykti į atlaidus, prašome kreiptis tel. 8 636 48855.

13 d.  – Surviliškio bažnyčioje Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 12 val.

27 d. – 16 val. Paberžėje, kun. Povilas Narijauskas aukos Šv. Mišias. Giedos Petrašiūnų parapijos jaunimo šlovinimo grupė. 17 val. –  koncertas „ŠLOVINU TAVE“, skirtas kunigo Mykolo Dobrovolskio (Tėvo Stanislovo) gimimo metinėms paminėti. Dalyvaus Ona Kolobovaitė, kun. Povilas Narijauskas, Liudas Mikalauskas, Kėdainių muzikos mokyklos choras, Panevėžio r. vario dūdų orkestras „Aukštyn“, vadovas Remigijus Vilys, dirigentas Piet Fisher  (Danija).

Nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio  4 dienos registruojame vaikus I Šv. Komunijai  ir jaunuolius, sulaukusius 15 metų – Sutvirtinimo Sakramentui priimti. Norinčius, prašome užeiti į parapijos  raštinę užpildyti anketą.

 Kiekvieną penktadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Po adoracijos – 18.00 val. Šv. Mišios