VASARIS

2 d. – Viešpaties Paaukojimas – GRABNYČIOS. Šv. Mišios aukojamos tik 8.00 val. Per šv, Mišias bus šventinamos žvakės.

Grabnyčių žvakes kunigas šventins dar 12.00 ir 15.00 valandomis. Žvakių galima įsigyti parapijos raštinėje.

3 d.pirmasis mėnesio trečiadienis. Minimas Šv. kankinys Blažiejus. Š. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val.  Šv. Mišių metų metu bus atliekama liturginė apeiga. apsauganti nuo kaklo ir gerklės ligų. 12.00 al. šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv.  Juozapo garbei.

5 d. – Šv. Mergelė Kankinė – AGOTA – saugotoja nuo gaisro nelaimių. Šv. Mišios aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių bus aukojamos tik 8.00 val. Per Šv. Mišias bus šventinama duona ir vanduo, kaip apsaugos priemonės nuo gaisro nelaimių.

6 d. – Pirmasis mėnesio šeštadienis.  Šv. Mišios 10.00 val. aukojamos į Švč Mergelę Mariją

7 d. – Sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos tik 10.00 val.

11 d. – minima Pasaulinė Ligonių diena. 8.00 val. Šv. Mišiose melsimės už visus sergančiuosius

16 d. Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios aukojamos  tik 8.00 val. Tai ir UŽGAVĖNĖS.

17 d. – PELENŲ diena. Gavėnios pradžia. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per Šv. Mišias bus šventinami pelenai ir barstomi tikintiesiems ant galvų, primenant, kad ….“Žmogau, dulke buvai ir į dulkę pavirsi..“

Nuo vasario 17 dienos bažnyčiose Šv. Mišios bus aukojamos įprastu laiku t.y. šiokiadieniais ( išskyrus pirmadienius) – 8.00 ir 18.00 val., šeštadieniais 10.00 ir 16.00 val. , sekmadieniais – 8.00, 10.00 ir 12.00 valandomis.

Gavėnios metu, penktadieniais – 17.30 val., o sekmadieniais – 11.30 val. bažnyčioje bus einamas kryžiaus kelias.